Det Offentlige Beredskabs Landsforbund

Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København K

Telefon 98 97 16 00, , CVR 75789610

Forsiden

Om DOBL

Bestyrelsen

Meddelelser

Overenskomster

Nyttig information

Indmeldelse

Medlemsfordele

Basis- og Mesterstillinger:

Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale  (OK15)

Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale (OK15)

Chef- og lederstillinger:

Overenskomst for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber (OK15)

Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber (OK15)

Indsatsleder vagtbetaling 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017 (pr. 1. oktober)

Funktionærloven:

Funktionærloven indgår i overenskomsterne. Du kan læse loven her

Fælles:

Aktuelle løntabeller pr. 1. oktober 2017, månedsløn, årsløn

Aktuelle løntabeller pr. 1. januar 2017, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. oktober 2016, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. januar 2016, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1.oktober 2015, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. april 2015, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. oktober 2014, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. januar 2014, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. oktober 2013, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. april 2013, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. oktober 2012, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. januar 2012, månedsløn, årsløn

Løntabeller pr. 1. april 2010, månedsløn, årsløn

Oversigt over områdetillæg, her

Pension

Nytegnede pensionsordninger tegnes i PFA, læs mere her

Pensionsordningen er en blanding mellem opsparing op forsikring. Derfor opfordrer DOBL medlemmerne til at får gennemgået deres pensionsordninger ved alle livets store begivenheder bl.a. bolig, børn, bryllup, skilsmisse, forestående pensionering mv.

PFA's præsentation af pensionsordningerne ved Jens Nordentoft ved DKBL's generalforsamling i Herning kan ses igen her

Den Kommunale Kompetencefond

Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 blev DOBL en del af Den Kommunale Kompetencefond. Det skete i samarbejde med en række andre organisationer på det kommunale område. Som medlem af en af Forhandlingskartellets organisationer, har du som DOBL, medlem mulighed for at søge om midler fra Den Kommunale Kompetencefond.

Du kan også læse mere om Den Kommunale Kompetencefond og se ansøgningsskema på www.denkommunalekompetencefond.dk

Når en ansøgning er udfyldt og underskrevet af medlem og arbejdsleder skal den på Forhandlingskartellets område sendes til DOBL til underskrift, som i den forbindelse din tillidsrepræsentant (TR).

Kort fortalt skal der være tale om kompetencegivende uddannelse. Der kan højst søges tilskud til dækning af 80 % af kursusprisen. Arbejdsstedet skal dække mindst 20 %. Det kan være i form af tjenestefrihed eller rejseudgifter m.v. Der kan højst bevilges 25.000 kr. årligt til det samme medlem.

Der kan søges tilskud til kurser med fagligt indhold – ikke blot et indhold i forhold til det fag, du allerede er uddannet i, men også emner, som kan udvikle dig i nye faglige retninger. Desuden kan der søges til uddannelser, som fremmer din personlige udvikling.

Ansøgningsskemaet kan downloades fra www.denkommunalekompetencefond.dk/

Husk det skal underskrives af både dig og din leder og herefter indsendes til DOBL på mail: dobl@dobl.dk

Du er også meget velkommen til at kontakte formanden på 21 46 00 50, hvis du har spørgsmål til Kompetencefonden.

 

Copyright (C) 2014, DOBL, alle rettigheder forbeholdes. Webmaster:

Er du OK?